poniedziałek, marca 23

Generic Types - Type Parameter Naming Conventions

witam;

pewnego dnia widziałem kod gdzie generyk był zdefiniowany nazwą <Unit>; spowodowało to moje lekki zdziwienie;

słyszałem, że na oznaczenie tych parametrów posiada pewną konwencję, i co udało mi się znaleść na stornie sun'a;


Najczęściej używane nazwy dla parametrów:

  • E - Element (used extensively by the Java Collections Framework)

  • K - Key

  • N - Number

  • T - Type

  • V - Value

  • S,U,V etc. - 2nd, 3rd, 4th types

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz