piątek, czerwca 27

wzorzec do wzorców :P

Witam, postaram się w skrócie napisać jaka formę będą przyjmowały opisywane wzorce, niezły ze mnie maniak właśnie przedstawię wzorzec, przy pomocy którego będę opisywał wzorce :P

A o to i struktura składająca się z nazwy, oraz 10 akapitów:


Example

Cel, zawiera krótki opis funkcji wzorca. Inaczej mówiąc, jest to definicja bardziej lub mniej formalna;

Motywacja, zawiera opis pewnej sytuacji lub problemu, oraz sposób rozwiązania; czyli kawałek tekstu umoralniającego który ma przekonać czytelnika by zapamiętał wzorzec;

Zastosowanie, zawiera bardziej szczegółowe omówienie sytuacji, w których wzorzec można zastosować.

Struktura, zawiera diagram ilustrujący związki między klasami wzorca, jak ktoś lubi to mu się spodoba ten kawałek UML'a.

Uczestnicy, zawiera klasy i obiekty tworzące dany wzorzec. Tu znajdziemy opis ich zakresów odpowiedzialności i ról.

Współpraca, zawiera omówienie współpracy obiektów lub/i klas wzorca.

Konsekwencje, omawia potencjalne skutki użycia wzorca – pożądane i niepożądane.

Implementacja, to co lubię najbardziej kawałek kodu;

Wcześniejsze zastosowania, trochę to ambitne , ale jak będę wiedział o zastosowaniu danego wzorca postaram się to napisać;

Powiązane wzorce, opis związków i zależności między opisanym właśnie wzorcem, a innymi wzorcami; coś tu napiszę jeśli tylko będę świadom tych związków;


No to mamy wzorzec dla wzorców;

piątek, czerwca 6

edytowany I-szy post

Coś na poważnie, chyba czas rozpocząć pisanie czegoś poważniejszego; miał to być blog o JavaEE, frameworkach apache, jboss, ale nie będzie, pierwsze kilkanaście postów będzie opisywało wzorce projektowe;

Z wzorcami wiąże się bardzo ciekawa historia, gdy pierwszy raz miałem okazje opowiadać o nich na uczelni słuchało mnie 6 osób, jedyny komentarz jaki dostałem na koniec brzmiał: "stary ale kat"; nie wiem co mam o tym sądzić, ale chyba był pozytywny :P

Postaram sie poopowiadać o wzorcach rozpocznę od mniej ambitnych lub bardziej będzie to zależało od tego kto będzie czytał tekst...

... mam nadzieję że nikt nie napisze, ale kat :P